background

info@changetrek.nl

+31 6 30 16 3839

www.changetrek.nl

maarten swinkels

AANBOD

HOME

CONTACT

OP AANVRAAG

C-LEIDERSCHAP

changetrek

2004 - 2023

KALENDER

OVER ONS


Het beroerde is, dat de twijfel zich veel beter laat verdedigen dan de een of andere visie, In vertrouwen kunnen geloof en twijfel samenkomen”


Hart van de reis

3 dagen Visietrek als onderdeel van een traject van 2 of 3 maanden.


Onze visie:

congruent, consistent en connecting!!

Er is sprake van een congruente visie als deze aansluit bij het DNA en de waardeoriëntatie van de organisatie.

DIT ZIJN WIJ ECHT! Er is sprake van een consistente visie als deze door vertaald wordt naar alle bouwstenen van de organisatie. DIT IS ONS SPEL! Er is sprake van een ‘connecting’ visie als deze mensen verbindt, inspireert en richting geeft naar een collectieve ambitie. DIT WILLEN WIJ!Maatwerk

De VisieTrek wordt op maat aangeboden met het doel een toekomst gerichte visie te ontwikkelen voor de business, organisatie, of team; en/of een (strategisch en change-) plan te maken hoe deze te realiseren is. Vooraf worden kleine groepen aan het werk gezet. Zij bereiden inhoud en een proces voor, die een plek krijgt op de driedaagsetrek.  Langs een X-tal bijzondere inhoudelijke inspiratieronden wordt waarde toegevoegd. Denkwerk, lichaamswerk en buitenwerk!

Door samen te zijn, afgezonderd van de 'wereld', varend, fietsend en/of lopend ontstaat focus en nieuwe energie op een gedeelde visie. Elke dag wordt afgerond met kiezen en een volgende versie van het visie document.


Aanpak

Intuïtief, inspirerend en samen!


aanbod

Op reis worden de grenzen verkend en tegelijk hoe deze verlegd kunnen worden. Het collectieve 'willen' wordt zichtbaar en gekoppeld aan de visie. Hoe ga jij deze realiseren? Hoe ga je elkaar daarbij helpen? We zijn op reis en maken een op energie gebaseerd ‘nieuw’ verhaal.

We maken een sterke teamverbinding; waarin ieder ook emotioneel betrokken raakt. We werken expliciet aan draagkracht en uitvoerbaarheid, met robuuste inhoud.

De ervaring kenmerkt zich door een hoge opbrengst/inspanning ratio.

Het team gaat naar huis met een gedocumenteerde visie en duidelijkheid hoe ieder zich daartoe verhoudt en verbindt.


Wanneer

vrije keus.

Voorbereidingen minimaal 6 weken voor vertrek.

Hart van de reis

24 uur tot 6 dagen als onderdeel van een traject van 1 maand tot 1 jaar.


Inspiratie

De Changetrek wordt steeds op maat aangeboden in functie van de te bereiken doelstellingen. Met heel wisselende werkvormen wordt een evenwicht gevonden tussen individuele en groepsopdrachten. Er wordt ruimte gecreëerd voor fysieke (actie), mentale (denken), emotionele (gevoelens) en spirituele (betekenis) componenten. Voor ieder organisatieteam dat op zoek is en misschien worstelt met het zetten van de volgende stap. De nadruk ligt op samen zoeken, samen werken, samen bedenken en samen ondernemend handelen.

Nieuwe positieve (werk) ervaringen die vertrouwen geven.

aanbod

Ontmoetingen

Met jezelf en je plek in het team; met elkaar en met de interactie patronen binnen het team; positief en negatief. Ook worden grenzen van kunnen verkend en hoe deze verlegd kunnen worden. Het collectieve 'willen' wordt zichtbaar en gekoppeld aan besluiten en plannen.Deelnemers tussen 4 en 40


Wanneer: vrije keus


Speciale varianten

een teamontwikkeling waarin samen een film wordt gemaakt of een krant of speciale dialoog/documentaire over ethiek en waarden in de organisatie.

VISIETREK

TEAMTREK

aanbod

ChangeTrek levert advies, begeleiding bij Creatie, Innovatie en Change (CIC).


drie-eenheid

CREATIE, ik heb een Idee! Een creatieve verbeelding van wat zou kunnen zijn. Bijv. een visie op de organisatie

INNOVATIE, materialiseren van het idee; tastbaar; in deze vorm. Bijv. proces, structuur, gedragskaart.

CHANGE, de gedeelde energie om het te willen, er leven inblazen (bezieling); een gedeelde betekenis geven. Bijv. zichtbaar in initiatieven, verhalen, en energie.


betekenis

Hoe kunnen we nu een gedeelde (nieuwe) business werkelijkheid. creëren? Door te werken vanuit deze drie-eenheid. Een proces waarbij  verschillende teams en individuen

samen bewegen naar de nieuwe ‘bestemming’


interventies en programma’s

Er kunnen één of veel interventies nodig zijn. Op individueel niveau (leiderschap ontwikkeling, competenties, coaching), op team niveau (teamontwikkeling, interactie patronen) en organisatie niveau (visie, vormgeving en vermogens). Vaak is een cyclus herkenbaar van informeren, losmaken, sensibiliseren, nieuwe taal, gedeelde visie, verbinden, realiseren en ontwikkelen.


sleutelwoorden in aanpak

veroorzaken, kunst, verbinden, ontregelen, regelen en werken aan perspectief, vertrouwen en waarde voor binnenwereld en buitenwereld!


Deelnemers tussen 4 en 40

Wanneer: vrije keus

CREATIE, INNOVATIE EN CHANGE

De berg ligt voor mij, ik keer mij om,

en reeds ligt de berg achter mij


Hart van de reis

4 dagen in de schotse hooglanden als onderdeel van langer traject


Inspiratie

We lopen ongeveer 6 uur per dag door de naakte highlands, met verlaten veen- en heidehoogvlakten. langgerekte dalen, diepe 'lochs' (meren) en grillige granieten toppen, die dikwijls volkomen geisoleerd staan. Onderweg met jezelf vind je de antwoorden die de highlands je geven. Kort en krachtig, ontdaan van alle franje, robuust.

Ontmoeting

met de streken in jezelf, met de waarden in jezelf en met de vrije wil in jezelf en hoe deze je helpen of in de weg staan. Elke avond, met de fysieke voldoening in je lijf, kom je dieper bij je vraag. Je mede reizigers

stellen je vragen, geven hun verwondering terug of je krijgt een tip. Je neemt een wilsbesluit en dat wordt symbolisch bekrachtigd met een ritueel. Op weg naar nieuwe ontmoetingen.Samenwerking

Dit jaar opnieuw samen met Wout Janssens. Wout is een ervaren manager en adviseur in de maritieme industrie. Hij heeft zelf vaker deelgenomen en zal deze reis mijn 'wingman' buiten zijn.


Aantal deelnemers  4 tot 8.

Wanneer

zo 1 - wo 4 oktober 2023

De intake ligt minimaal 4 weken voor vertrek. Open inschrijving.


Altenatief in Zwitserland zo 8 - wo 11 oktober 2023

VRAAG DE HIGHLANDS

  PROGRAM SCHOTLAND  - 2023

  PROGRAM ZWITSERLAND  - 2023

aanbod

Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen


Hart van de reis

Een reis van 24 uur, vol inspiratie en confrontatie, ergens in stad en ommeland in de Benelux. Apart te volgen of ingebed in een totaal wendingtraject van 1 à 2 maanden.


Inspiratie

Je beleeft een breed en speels programma aan activiteiten in een inspirerende omgeving vol cultuur en natuur. Dit brengt je bij je diepste verlangen en je grootste angst.

Je hebt stad en land afgezocht.


Ontmoeting

Je ontmoet zowel je kracht als je innerlijke weerstand en ego. Je ‘dikke’ Ik mag er ook zijn en zal je daarom minder lastig vallen. Je weet nu wat je te doen staat. Je neemt een

wilsbesluit en dat wordt symbolisch bekrachtigd met een ritueel. Op weg naar nieuwe ondernemingen. Ontdek je eigen levenskunst en kies een volgede stap in jouw levenskunstwerk.


Aantal deelnemers:  

tussen 4 en 8

Wanneer:  Mei/juni; sep/okt/nov  NTB

start 16.00 – einde 16.00. Deelname op basis van open inschrijving.


Stad en land specials Er zijn reeds varianten specifiek voor HRM professionals en coaches; boventalligheid en mobiliteit; duurzaamheid, levenskunst en Vlamingen.

  PROGRAMMA STAD EN LAND

VRAAG STAD EN LAND

Er zijn problemen die je niet kunt oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Naast ratio is dan creatief denken nodig met ruimte aan out of the box ideeën en innovatie.


We bieden deze workshop aan speciaal voor mensen uit technische bedrijven.


In deze tweedaagse workshop leer je wat creatief denken is en wat je ermee kunt bereiken. Je kijkt naar je eigen denkpatronen en ervaart dat de inspiratie behulpzaam is voor het oplossen van vraagstukken en het genereren van nieuwe ideeën.


Programma

We doorlopen het gehele creatieve proces.

1) Het plaatsen van creativiteit binnen het eigen werkveld. Wat  kom je aan vraagstukken tegen?


2) Het creatieve proces: de juiste startvragen stellen en leren divergeren met een aantal creativiteitstechnieken.

3) Voorzichtigheidsreductie wat ga ik bij mezelf te ontwikkelen zodat ik meer durf te creëren?

4) Het creatieve proces: leren convergeren en selecteren van de beste ideeën.

5)Teamdynamiek: hoe organiseer je een effectieve en energieke creatieve werksessie?


Wanneer tweedaagse te organiseren op aanvraag


CREATIEF DENKEN

aanbod

aanbod