Het beroerde is, dat de twijfel zich veel beter laat verdedigen dan de een of andere visie, In vertrouwen kunnen geloof en twijfel samenkomen”


Hart van de reis: 3 dagen Visietrek als onderdeel van een traject van 2 of 3 maanden.


Onze visie: congruent, consistent en connecting!!

Er is sprake van een congruente visie als deze aansluit bij het DNA en de waardeoriëntatie van de organisatie. DIT ZIJN WIJ ECHT! Er is sprake van een consistente visie als deze door vertaald wordt naar alle bouwstenen van de organisatie. DIT IS ONS SPEL! Er is sprake van een ‘connecting’ visie als deze mensen verbindt, inspireert en richting geeft naar een collectieve ambitie. DIT WILLEN WIJ!


Maatwerk. De VisieTrek wordt op maat aangeboden met het doel een toekomst gerichte business visie te ontwikkelen; of een (strategisch en change-) plan te maken hoe deze te realiseren is. Vooraf worden kleine groepen aan het werk gezet en bereiden inhoud en een proces voor, die een plek krijgt op de trek.  Langs een X-tal bijzondere inhoudelijke inspiratieronden wordt waarde toegevoegd. Denkwerk, lichaamswerk en buitenwerk!
Door samen te zijn, afgezonderd van de 'wereld', varend, fietsend en/of lopend ontstaat focus en nieuwe energie op een gedeelde visie.


Aanpak: intuïtief, inspirerend en samen!
Op reis worden de grenzen verkend en hoe deze verlegd kunnen worden. Het collectieve 'willen' wordt zichtbaar en gekoppeld aan de visie. Hoe ga jij deze realiseren? Hoe ga je elkaar daarbij helpen? We zijn op reis en maken een op energie gebaseerd ‘nieuw’ verhaal. We maken een sterke teamverbinding; waarin ieder ook emotioneel betrokken raakt.
We werken expliciet aan draagkracht en uitvoerbaarheid, met robuuste inhoud.

De ervaring kenmerkt zich door een hoge opbrengst/inspanning ratio.

Het team gaat naar huis met een gedocumenteerde visie en duidelijkheid hoe ieder zich daartoe verhoudt en verbindt.


Wanneer: vrije keus. Voorbereidingen minimaal 6 weken voor vertrek.


 

Visietrek

next

PRESENTATIE VISIETREKvraag_visie_files/Web_visietrek.pdf
AANBODhttp://www.changetrek.nl/NL/aanbod.html
HOMEhttp://www.changetrek.nl/NL/Home.html
CONTACThttp://www.changetrek.nl/NL/contact.html
http://www.changetrek.nl/NL/vraag_highlands.html
http://www.changetrek.nl/NL/vraag_advies.html