Het Creative Leadership Program leert Leidinggevenden en medewerkers om vernieuwingen te realiseren in producten, processen en organisaties. Door de deelnemers te bekwamen in methoden en vaardigheden in creatie, innovatie en change kunnen zij een voorname rol nemen in het blijvend kwalificeren voor de toekomst.


Het leerproces is een pad van ontmoetingen naar creatie, innovatie en Change.

Als rode draad, werk je aan een eigen creatie/idee.  We zoeken inspiratie bij andere makers / creators, door je bijvoorbeeld te koppelen aan een "kunstenaar”.


Module 1 Start atelier: Elkaar ontmoeten, behoeften en wensen inventariseren; Samen programma nader invullen en met toewijding in stappen

Module 2 Creatie atelier: Werken aan creatie en creativiteit, wat betekent dat voor mij, mijn organisatie en anderen? Wat is daarvoor nodig? De rol van creatie binnen innovatie, change en ondernemerschap.

Module 3 Innovatie atelier: Leren over innovatie, Hoe materialiseer je het idee, Hoe kun je (verschijnings)vormen kiezen die de gewenste reacties veroorzaken. Leren combineren van creatie en innovatie; Thematische verkenning van issues.

Module 4 Change atelier: leren over change. Ik als veranderaar en mijn invloed? Leren het verander vraagstuk te duiden en inschatten welke interventies nodig zijn om de innovatie betekenis te geven en  leven in te blazen;

Module 5 Resultaten festival: Markeren van je eigen stijl van leidinggeven met een wisbesluit en delen van de uitgewerkte creaties en inzichten aan gasten.


Wanneer: we starten 2 keer per jaar vanaf 10 tot maximaal 15 deelnemers


 

creative leadership

next

BROCHUREcreative_leadership_files/Creative_leadership_program.pdf
AANBODhttp://www.changetrek.nl/NL/aanbod.html
HOMEhttp://www.changetrek.nl/NL/Home.html
CONTACThttp://www.changetrek.nl/NL/contact.html
http://www.changetrek.nl/NL/vraag_advies.html
http://www.changetrek.nl/NL/creatiefdenken.html